ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าสงหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่่ 4 ปีงบประมาณ 2562

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าสงหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่่ 3 (เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

 

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าสงหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว