สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน ตุลาคม 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน พฤษจิกายน 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน ธันวาคม 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน ธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว