รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาลตำบลนาแก้ว

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

 

คลิกเพื่อดูแบบทดสอบ

คลิกเพื่อดูรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจล่าสุด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว