รายงานผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในรอบปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๒)

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว