ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี กำหลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือ 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

(รายละเอียดปรากฎตามประกาศแนบท้าย)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว