ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนาแก้วเหนือ หมู่ที่ 13 - บ้านใหม่หนองผือ หมู่ที่ 8

พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซลล์ จำนวน 60 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว