ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองผือ หมู่8 - บ้านเทพนิมิต หมู่7 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว