ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ ของเทศบาลตำบลนาแก้ว

รายงานการติดตามและประมิณผล 3 ปี
รายงานผลโครงการดำเนินงาน          
รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว