การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาแก้ว และหน่วยบริการรับชำระภาษีฯเคลื่อนที่ 

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

แบบฟอร์ม ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

แบบฟอร์ม ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย

แบบฟอร์ม ภ.บ.ท.5 แบบแสดงรายการที่ดิน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

หนังสือราชการ สถ.