ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

{pdf=Oil-declaration-2563.pdf|500|300|native}

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน บ้านนาแก้วสามัคคี หมุ่ 14 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว