“อบรมทำเว็บไซต์ พร้อมรับการตรวจประเมิน ITA เป็น A-AA ประจำปีงบประมาณ 2564”

เมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 นายทิวา นนท์ไพวัลย์ ตำแหน่งนิติกร เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการ "อบรมทำเวปไซต์พร้อมรับการตรขวจประเมิน ITA เป็น A-AAประจำปีงบประมาณ 2564" เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเวปไซต์ของหน่วยงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ITA 2564 ณ โรงแรม เลอ แคสเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 


123430567101586455975761682523105552067398497o

123799366101586455977111686309075217109105058o

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว