เทศบาลตำบลนาแก้ว โดย นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับมอบชุด PPE Ground หน้ากากอนามัย และนำดื่ม จากนายณัฐปรีชา หมวกมีชัย (ร้านยาเภสัชกรณัฐ)ที่ได้มอบชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ให้แก่ศูนย์ปฎิบัติการบริหารจัดการโควิด-19 เทศบาลตำบลนาแก้วเพื่อใช้ในการดำเนินงานและช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยและต้องดำเนินการกักกันตัวเอง ทางเทศบาลตำบลนาแก้วต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาคมา ณ โอกาสนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว