เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้มอบหมายให้ตัวแทนออกดำเนินการมอบถุงยังชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และต้องกักกันตัวเอง ทั้งในระบบกักันตัวเองที่บ้าน และกักกันตัวเอง ณ ศูนย์กักกันตัวเทศบาลตำบลนาแก้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 ชุด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว