กิจกรรมการประกาศมาตรการ "งดให้ งดรับ ของขวัญในทุกเทศกาล" (No Gift Policy)
ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช นายอำเภอโพนนาแก้ว พร้อมด้วย นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก้ว และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกล่าวประกาศมาตรการ"งดให้ งดรับ ของขวัญในทุกเทศกาล" (No Gift Policy) และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตนา งดให้และงดรับของขวัญทุกชนิดในทุกเทศกาล เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

หนังสือราชการ สถ.