กิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก้ว

----------------------------------------------------------------------

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนาแก้ว ดำเนินการออกล้างทำความสะอาดตลาดบ้านนาแก้ว พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เพื่อกำจัดเชื้อโรค ป้องกันการแพร่กระจาย ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน พ่อค้าแม่ค้าในตลาด 

อีกทั้ง ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการภายในตลาดสด พร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการจัดทำจุดเข้า-ออกอย่างชัดเจน จัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองแก่พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการค้าภายในตลาดและประชาชน โดยให้ยึดปฏิบัติในมาตรการหลักตลอดเวลาคือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนและหลังเข้าออกตลาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้า-ออกตลาดผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที            

 

249230
249226
249223
63716
63718

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

หนังสือราชการ สถ.