เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้มอบหมายให้ นายวงศธร ศรีเพชร รองปลัดเทศบาล และนางดาริกา เกตุวงษา ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการโยธา นิติกร และผู้แทน เพื่อประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "โครงการก่อสร้างโรงงานเกี่ยวกับไม้(โรงงานประเภทที่34)" ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกระบอก ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

49509
49505
49504
49503
49501
49044
49041
49015

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว