• นายชุมพล โทพา

  นายชุมพล โทพา

  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว
  • นายมิตรชัย บือกุศล

   นายมิตรชัย บือกุศล

   รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 1

 • นายดุสิต ควันโคตร

  นายดุสิต ควันโคตร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 • นายบุญเทียน บรรผนึก

  นายบุญเทียน บรรผนึก

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 • นายประหยัด นนท์สุข

  นายประหยัด นนท์สุข

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 • นางวันดี นอนิล

  นางวันดี นอนิล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 • นางพรแก้ว พลอินทร์สา

  นางพรแก้ว พลอินทร์สา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 • นายพลชัยลักษณ์ จันธรรม

  นายพลชัยลักษณ์ จันธรรม

  สมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 2

 • นายชุมพล โทพา

  นายชุมพล โทพา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 • นายดาบชัย กุหนะ

  นายดาบชัย กุหนะ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 • นายประกอบ ลุนงามหาร

  นายประกอบ ลุนงามหาร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 • นายเกษียร ดวงศรี

  นายเกษียร ดวงศรี

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว