• นายดุสิต ควันโคตร

  นายดุสิต ควันโคตร

  ประธานสภาเทศบาล
  • นายพลชัยลักษณ์ จันธรรม

   นายพลชัยลักษณ์ จันธรรม

   รองประธานสภาเทศบาล
   • นางพร พลอินทร์สา

    นางพร พลอินทร์สา

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   • นางวันดี นอนิล

    นางวันดี นอนิล

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   • นายประหยัด นนท์สุข

    นายประหยัด นนท์สุข

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   • นายบุญเทียน บรรผนึก

    นายบุญเทียน บรรผนึก

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   • นายดุสิต ควันโคตร

    นายดุสิต ควันโคตร

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   • นายพลชัยลักษณ์ จันธรรม

    นายพลชัยลักษณ์ จันธรรม

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  • นายวีระพันธ์ เมามีจันทร์

   นายวีระพันธ์ เมามีจันทร์

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  • นายชุมพล โทพา

   นายชุมพล โทพา

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  • นายดาบชัย กุหนะ

   นายดาบชัย กุหนะ

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  • นายมิตรชัย บือกุศล

   นายมิตรชัย บือกุศล

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  • นายประกอบ ลุนงามหาร

   นายประกอบ ลุนงามหาร

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  • นายเกษียร ดวงศรี

   นายเกษียร ดวงศรี

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว