ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้แทนบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด

โดย งานนิติการ
สำนักปลัดเทศบาล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว