• นายอุดมรัตน์ ศรีนา

  นายอุดมรัตน์ ศรีนา

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • นายธณัฐพงษ์ ร้อยพิลา

   นายธณัฐพงษ์ ร้อยพิลา

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   • นายพงษ์ศักดิ์ คำสงค์

    นายพงษ์ศักดิ์ คำสงค์

    คนงานทั่วไป
  • นายกิตติภณ ชินศิริ

   นายกิตติภณ ชินศิริ

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   • นางสาวณัฐรดา ทุมแสง

    นางสาวณัฐรดา ทุมแสง

    ผช.จพง.ธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว