• นายอุดมรัตน์ ศรีนา

  นายอุดมรัตน์ ศรีนา

  หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • นายธนัฐพงษ์ ร้อยพิลา

   นายธนัฐพงษ์ ร้อยพิลา

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   • นางพงษ์ศักดิ์ คำสงค์

    นางพงษ์ศักดิ์ คำสงค์

    คนงานทั่วไป
  • นางสาวอิสริยาภรณ์ ภาระหัส

   นางสาวอิสริยาภรณ์ ภาระหัส

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   • นางสาวณัฐรดา ทุมแสง

    นางสาวณัฐรดา ทุมแสง

    ผช.จพง.ธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว