• นางดาริกา เกตวงษา

  นางดาริกา เกตวงษา

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายอุทัย วงษียา

   นายอุทัย วงษียา

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
   • ว่าที่ รต.อิทธิพล โพธิพรหม

    ว่าที่ รต.อิทธิพล โพธิพรหม

    วิศวกรโยธาชำนาญการ
   • นายยุทธศักดิ์ ดวงก้งแสน

    นายยุทธศักดิ์ ดวงก้งแสน

    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
   • นายศราวุฒิ วงศ์ตาผา

    นายศราวุฒิ วงศ์ตาผา

    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   • นางสาววิรัตน์ แสนนาวา

    นางสาววิรัตน์ แสนนาวา

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว