• นางดาริกา เกตวงษา

  นางดาริกา เกตวงษา

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายอุทัย วงษียา

   นายอุทัย วงษียา

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
   • ว่าที่ รต.อิทธิพล โพธิพรหม

    ว่าที่ รต.อิทธิพล โพธิพรหม

    วิศวกรโยธาชำนาญการ
   • นายยุทธศักดิ์ ดวงก้งแสน

    นายยุทธศักดิ์ ดวงก้งแสน

    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
   • นางสาววิรัตน์ แสนนาวา

    นางสาววิรัตน์ แสนนาวา

    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว