• นายวสันต์ จันทร์สุวรรณ

  นายวสันต์ จันทร์สุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  • นางศศิมาภรณ์ พันธ์ชัย

   นางศศิมาภรณ์ พันธ์ชัย

   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
   • นายวรรณชาติ ธุระแพง

    นายวรรณชาติ ธุระแพง

    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    • นางวนิดา กิจมานะ

     นางวนิดา กิจมานะ

     ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
    • น.ส.วราภรณ์ นามมนตรี

     น.ส.วราภรณ์ นามมนตรี

     ผช.จพง.ธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว