• นายทิวา นนท์ไพวัลย์

    นายทิวา นนท์ไพวัลย์

    นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว