เทศบาลตำบลนาแก้ว มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

เทศบาลตำบลนาแก้ว ขอเชิญชมการแข่งขันเรือพายวิบาก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561 ณ ลำห้วยลอง บ้านนนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ชมการแข่งขันเรือพายวิบากสนามที่โหด!!หินที่สุด!! ท่องเที่ยวล่องแพชมธรรมชาติสวยงาม ชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชมการฟ้อนลำของชาวบ้านนาแก้ว ชมดนตรีหมอลำหางเครื่องสาวสวยที่สุดในแผ่นดิน อย่าลืมอย่าพลาด 18 - 19 ตุลาคม 2561 นี้

รายละเอียด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว