ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้มอบหมายให้ตัวแทนออกดำเนินการมอบถุงยังชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และต้องกักกันตัวเอง ทั้งในระบบกักันตัวเองที่บ้าน และกักกันตัวเอง ณ ศูนย์กักกันตัวเทศบาลตำบลนาแก้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 ชุด

เทศบาลตำบลนาแก้ว โดย นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับมอบชุด PPE Ground หน้ากากอนามัย และนำดื่ม จากนายณัฐปรีชา หมวกมีชัย (ร้านยาเภสัชกรณัฐ)ที่ได้มอบชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ให้แก่ศูนย์ปฎิบัติการบริหารจัดการโควิด-19 เทศบาลตำบลนาแก้วเพื่อใช้ในการดำเนินงานและช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยและต้องดำเนินการกักกันตัวเอง ทางเทศบาลตำบลนาแก้วต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาคมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตำบลนาแก้ว โดย นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับมอบชุด PPE Ground หน้ากากอนามัย และนำดื่ม จากนายไกลกังวล ต้นโพธิ์ (เสี่ยโจ บ้านเคียงตะวัน) ที่ได้มอบชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ให้แก่ศูนย์ปฎิบัติการบริหารจัดการโควิด-19 เทศบาลตำบลนาแก้วเพื่อใช้ในการดำเนินงานและช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยและต้องดำเนินการกักกันตัวเอง ทางเทศบาลตำบลนาแก้วต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาคมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว