ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.80-008 สายทาง ยทล.22

บ้านนาแก้วสามัคคี หมู่ 14 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 

ประกาศราคากลาง

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.80-001 สายทาง ยทล.22-

บ้านใหม่หนองกระบอก หมู่ 2 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำเกษตรของประชาชน

บ้านนาแก้วสามัคคี หมู่ 14 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 

ประกาศราคากลาง

โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว