เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้มอบหมายให้ นายวงศธร ศรีเพชร รองปลัดเทศบาล และนางดาริกา เกตุวงษา ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการโยธา นิติกร และผู้แทน เพื่อประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "โครงการก่อสร้างโรงงานเกี่ยวกับไม้(โรงงานประเภทที่34)" ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกระบอก ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลนาแก้ว

ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ2562 ประจำปี 2566

              วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยนายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกันรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลนาแก้วทั้ง 14 หมู่บ้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน รวมถึงสร้างรอยยิ้มแก่พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลนาแก้ว

23
20
18
8
126
122
107
64
93
41

      เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2566 นำโดย นายกอุทิศ คำพระโคตร ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุดีเด่นภายในตำบลนาแก้ว และรดน้ำหัวขอพรกับผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีมหาสงกรานต์และเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุภาย ประจำปี 2566

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 นายอภิลักษณ์ อักษรพรหม  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และนายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้ทำการมอบปูนโดโลไมท์ หรือ ปูนขาว ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาแก้ว เพื่อใช้ในการปรับปรุง บำรุงดิน ให้เหมาะสมต่อการเกษตร

--546612
--54662
--54668
--54666
--54665
--546623
--546614
--546621
--546620
--546619

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว