แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว