ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒฯาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัดพุทธโมกขพลาราม โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีการคัดเลือก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว